Ngày 10/10 tới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex – mã chứng khoán BCM) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 700 đồng. Thời gian thanh toán 28/10/2022.

Như vậy với hơn 1,03 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Becamex sẽ chi khoảng 724 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2021 đạt gần 6.990 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm 2020. Tuy nhiên do phần lãi từ các công ty liên doanh liên kết giảm và chi phí tài chính tăng cao nên lợi nhuận sau thuế lại giảm 36,6% xuống còn 1.457 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021, Becamex vẫn còn 4.771 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, công ty còn 1.174 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 12 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Còn 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu Becamex đạt 3.365 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 42,3% lên mức 1.406 tỷ đồng.

screen-shot-2022-09-27-at-23.02.25.png

Trên thị trường cổ phiếu BCM hiện vẫn duy trì thị giá cao dù đã giảm điểm 7 phiên liên tiếp. BCM đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9/2022 ở mức 93.000 đồng/cổ phiếu.

Becamex (BCM) báo lãi ròng tăng 150% trong quý 2/2022