Ngày 27/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt với CTCP Camimex Group (Mã chứng khoán: CMX) với tổng số tiền 310 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền 60 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ.

Trong năm 2020, Camimex Group đã tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT); năm 2021, công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT. Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Camimex Group chỉ thống kê có 11 cuộc họp và 21 cuộc họp trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Bên cạnh đó, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX. Trong khi đó, Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Tại Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan.

Với lỗi vi phạm thứ 2, Camimex Group bị xử phạt 125 triệu đồng do công ty đã có hành vi giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Theo đó ngày 10/9, doanh nghiệp này đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán dù sau đó 3 ngày, UBCKNN mới có công văn về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty.

Tiếp đến, Camimex Group bị phạt tiền 125 triệu đồng do UBCKNN kết luận doanh nghiệp này đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Bằng chứng là trong năm 2021 và 2022, Camimex Group đã cấp khoản vay với CTCP Camimex, CTCP Camimex Foods và CTCP Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty dù chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/HĐQT thông qua.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, doanh nghiệp này cũng “giấu” khoản vay cho CTCP Camimex khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, BCTC quý II/2022 cho thấy doanh thu thuần của Camimex Group đạt 897 tỷ đồng, tăng 25%. Kết thúc quý II, Camimex Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 46 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất của doanh nghiệp thủy sản này trong vòng 2 năm trở lại đây.

Bán niên 2022, Camimex Group ghi nhận doanh thu đạt 1.382 tỷ đồng, tăng 51%. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt ghi nhận là 82 tỷ đồng và 72 tỷ đồng - tăng 116% và 125% so với cùng kỳ năm 2021.

Với kết quả này, sau 6 tháng đầu năm, công ty mới chỉ đạt 35% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế mới chỉ lần lượt đạt 25% và 24% kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/9, cổ phiếu CMX giảm sàn 6,91% xuống còn 11.450 đồng/cổ phiếu.

Thủy sản Camimex (CMX): Quý II lãi ròng 46 tỷ, gấp 2 lần cùng kỳ