CTCP Tân Phú Việt Nam (mã chứng khoán TPP) thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó Nhựa Tân Phú sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Dự kiến sau phát hành Nhựa Tân Phú sẽ tăng vốn điều lệ gấp rưỡi, lên 450 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 năm trở lại đây Nhựa Tân Phú tiến hành tăng vốn. Trước đó ngày 3/12/2021 Nhựa Tân Phú đã chốt danh sách cổ đông phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ thêm 50% - từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng như hiện nay. Giá bán đợt đó là 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 200 tỷ đồng. Công ty đã dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 100 tỷ đồng để trả nợ cho 2 ngân hàng là Vietcombank và Techcombank.

Lần chào bán này, Tân Phú cũng thông báo giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, muốn huy động 150 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động cho công ty và trả nợ ngân hàng. Bản cáo bạch ghi rõ Nhựa Tân Phú dùng 100 tỷ đồng trả nợ các ngân hàng, trong đó nhiều nhất là BIDV được gần 60 tỷ đồng và thứ 2 là Vietcombank với gần 29 tỷ đồng.

screen-shot-2022-08-10-at-21.43.45.png

Số liệu trên BCTC quý 2/2022 ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến 30/6/2022 hơn 674 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 185 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn khoản vay trái phiếu.

screen-shot-2022-08-10-at-21.34.55.png