Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 23/5/2022, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2022.

Đáng chú ý trong số các vấn đề được đề cập, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng nhấn mạnh, nguy cơ nợ xấu vẫn còn tiềm ẩn; thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản có nhiều rủi ro, không bền vững, thiếu ổn định.

Theo quan sát, trên thị trường cổ phiếu đã xuất hiện các hiện tượng tăng vốn khống, thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi; một số cổ phiếu/nhóm cổ phiếu có biến động giá bất thường, không gắn với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, gây tổn thất trực tiếp cho nhà đầu tư và ảnh hưởng tiêu cực đến tính ổn định và minh bạch của thị trường.

Ông Thanh cũng thông tin, thời gian này, thu ngân sách vượt dự toán nhưng chưa bền vững, thu từ dầu thô tăng do cả yếu tố tăng giá và tăng sản lượng khai thác; thu sử dụng đất tăng cao, vượt dự toán nhưng đây là khoản thu không ổn định, không bền vững. Ước thu ngân sách Nhà nước đã báo cáo với Quốc hội có chênh lệch với số thu thực tế làm ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng dự toán năm sau, thể hiện năng lực dự báo, phân tích còn yếu, đặc biệt, tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm. Vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương giảm, tỷ trọng nguồn thu ngân sách Trung ương năm 2021 giảm so với năm 2020 và giảm mạnh so với năm 2011.

Cùng với đó, một trong những tồn tại, hạn chế là phân bổ, giao dự toán chi chậm, kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch. Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; việc hoàn thiện quy định pháp luật về cổ phần hóa và sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công còn chậm, không hoàn thành mục tiêu.

Kết quả trên cho thấy, chính sách tháo gỡ, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp hạn chế, tổ chức thực hiện chưa quyết liệt nhưng chưa có người đứng đầu nào bị xử lý trách nhiệm trong việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ này.