Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đăng ký mua khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) từ ngày 29/4 đến 23/5.

Nếu mua thành công hết lượng cổ phiếu NLG đã đăng ký, vị lãnh đạo này sẽ nâng lượng nắm giữ tại doanh nghiệp nhà lên 45,45 triệu đơn vị (tỷ lệ 11,87% vốn).

Cổ phiếu NLG hiện đang được giao dịch quanh mức 46.100 đồng/cp. Tạm chiếu theo mức giá này, ước tính ông Quang sẽ phải chi 46,1 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Diễn biến có liên quan, Ông Nguyễn Hiệp, con trai ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Đầu tư Nam Long (NLG) đăng ký bán 800.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận từ ngày 25/5 đến 23/6.

Nếu giao dịch hoàn tất, ông Hiệp giảm lượng cổ phiếu năm giữ tại Đầu tư Nam Long (NLG) từ 1,8 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,5%) còn 1 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,3%).