0338-duong-quang-ngai
Hình minh họa

Với kết quả đó, HĐQT đề xuất mức chia cổ tức 25%, tương đương giá trị hơn 892 tỷ đồng. Trong đó công ty đã tạm ứng 2 đợt đầu với tổng tỷ lệ 10%, do đó phần cổ tức còn lại là 15%. Công ty dự kiến chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại vào 16/4 và thanh toán ngày 29/4.

Một tờ trình khác là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Tỷ lệ phát hành là 1% trên lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) từ 20-30% hoặc tỷ lệ 2% khi tăng trưởng tạo vốn trên 30%. Giá phát hành theo giá sổ sách tại cuối năm 2021, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

HĐQT còn trình việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sản xuất các kết cấu kim loại, sản xuất nồi hơi, luyện bột kim loại, lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, kinh doanh giống đậu nành…