khach san va dich vu och tiep tuc giam chi tieu ke hoach kinh doanh nam 2021

Theo kế hoạch 2021 điều chỉnh, chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế giảm lần lượt gần 7% và hơn 48% so với trước đó. Còn so với kết quả kinh doanh 2020, hai chỉ tiêu này chỉ bằng 82% và 19% những gì Công ty đã đạt được trong năm trước.

Ban lãnh đạo OCH trình bày nguyên nhân phải điều chỉnh giảm là bất khả kháng do lo ngại sự suy giảm doanh thu nghiêm trọng của các đơn vị thành viên trong bối cảnh tình hình Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và vừa bùng phát trở lại tại Việt Nam từ cuối tháng 1/2021 gây ảnh hưởng mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các hệ thống khách sạn nói chung và của OCH nói riêng.

Thêm vào đó, chi phí tài chính của Công ty tăng do trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty Sao Hôm Nha Trang và Công ty Tân Việt cũng như chi phí quản lý tăng do trích lập dự phòng phải thu theo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2021 của OCH sau điều chỉnh

khach san va dich vu och tiep tuc giam chi tieu ke hoach kinh doanh nam 2021
Nguồn: OCH

Trong kế hoạch 2021 được công bố trước đó, OCH đã đặt mục tiêu “đi lùi” so với thực hiện năm 2020 do ban lãnh đạo không mấy lạc quan về tình hình năm 2021 vì doanh thu tài chính tăng đột biến là động lực giúp Công ty tránh khỏi thua lỗ trong năm 2020.