Trong đó, năm 2021 tiếp tục công tác bồi thường thu hồi đất Khu công nghiệp Long Hậu 3 giai đoạn 1, thi công bàn giao cho khách hàng; Tiếp tục tìm kiếm quỹ đất mới, chuẩn bị thủ tục đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu 3 giai đoạn 2 với diện tích 90 ha, Khu công nghiệp An Định diện tích 200 ha; triển khai nhà xưởng mới 10.000 m2 và nhà kho 10.000 m2 tại Khu công nghiệp Long Hậu; triển khai thêm nhà xưởng mới 10.000 m2 tại Đà Nẵng.

long hau len ke hoach loi nhuan nam 2021 giam gan 28
Hình minh họa

Năm 2020, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 643,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 199,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,5% và 39,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, Long Hậu hoàn thành 162,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong năm 2020, lợi nhuận của Long Hậu tăng trưởng chủ yếu đóng góp từ lợi nhuận gộp. Cụ thể, lợi nhuận gộp trong năm tăng trưởng 37,5%, tương ứng tăng thêm 80,1 tỷ đồng lên 293,5 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 916,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 122,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Long Hậu tăng 7,5% lên 2.599,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là tồn kho đạt 699,7 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 693,6 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 524,4 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản.

Trong đó, doanh nghiệp có thuyết minh đang có tồn kho 678,9 tỷ đồng liên quan tới chi phí đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Hậu và 20,4 tỷ đồng chi phí đầu tư xây dựng khu các dân cư.

Lợi nhuận sau thuế của SCIC năm 2020 đạt trên 6.100 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch

Mới đây, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển ...

Lợi nhuận Thế giới số tăng hơn 14 tỷ đồng sau kiểm toán

Mới đây, CTCP Thế giới số - Digiworld (HOSE - Mã: DGW) đã công bố báo cáo kiểm toán năm 2020. Theo đó, sau kiểm ...

Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 7,7% trong năm 2021

Mới đây, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE - Mã: HAH) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, trong ...