Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1700/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng vốn điều lệ của MB lên hơn 45.339 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ, MB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung được sửa đổi trên.

Như vậy, sau khi được tăng vốn điều lệ, MB trở thành doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thứ 5 trên sàn chứng khoán và là ngân hàng niêm yết lớn thứ 4 sau BIDV, VietinBank và Vietcombank.

Trước đó, phương án tăng vốn điều lệ của MB đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 hồi tháng 4, với mức tăng tổng cộng trong năm nay dự kiến lên 46.882 tỷ đồng.

Ngân hàng MB chính thức tăng vốn lên trên 45.300 tỷ đồng
Ngân hàng Quân Đội (MB)

Bên cạnh việc thực hiện chia cổ tức năm nay thì MB còn muốn chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tiếp tục phương án tăng vốn thêm 892 tỷ đồng đã được thông qua trong năm 2021.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực (đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ, đầu tư trụ sở...) và còn lại để bổ sung vốn cho kinh doanh khác.

Về kết quả kinh doanh tại MB, tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của khách hàng đạt 658.274 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm với khoản cho vay khách hàng tăng 14,3%, đạt 415.456 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng đã giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro so với cùng kỳ quý II/2021 với 1.374 tỷ đồng, giảm 43%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MB đạt 11.896 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, lọt top các nhà băng báo lãi trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, khoản thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 17.355 tỷ đồng, tăng 38,7%; Lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.127 tỷ đồng, tăng 1,5%; Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 938 tỷ đồng, tăng 68%; chứng khoán kinh doanh lợi nhuận 134 tỷ đồng, tăng 6,8 lần.

Trong năm 2022, MB tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23%; Riêng ngân hàng là 17.300 tỷ đồng, tăng 20%. Ngoài ra, ngân hàng cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 15% so với năm 2021; dư nợ tín dụng tăng 16%; tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.