Sáng ngày 10/8/2022, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan với Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, với vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, thời gian qua NHNN đã ban hành đồng bộ các quy định pháp lý về việc các tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn, trong đó có những quy định về điều kiện vay vốn.

Đặc biệt là khi vay vốn, khách hàng phải nêu rõ mục đích vay vốn và khả năng trả nợ. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận với nhau về thời hạn trả nợ và khi vay khách hàng cũng đã dự liệu được khả năng về thời gian mình phải trả nợ.

Tuy nhiên, trên thực tế trong thời hạn vay vốn, có thể vì một lý do nào đó khách hàng không trả được nợ thì khi đó khách hàng có thể đề nghị các tổ chức tín dụng cho phép gia hạn nợ. Nếu khách hàng có đơn đề nghị cũng như chứng minh được khả năng trả nợ theo thời hạn mới thì sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Trường hợp khách hàng không đề nghị gia hạn nợ mà có thể đi vay mượn tiền từ người thân và gia đình, có thể cũng vay từ nguồn tín dụng đen thì trên thực tế các tổ chức tín dụng cũng khó có thể biết được tiền đó từ đâu để khách hàng trả nợ.

Còn khi khách hàng đã trả nợ xong khoản nợ đó mà muốn vay lại thì khách hàng lại phải thực hiện những quy định về cho vay và tổ chức tín dụng cũng phải thẩm định khoản vay mới theo đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Thực tế trong thời gian vừa qua, hệ thống mạng lưới của các tổ chức tín dụng đã rất đa dạng, có chi nhánh, các phòng giao dịch rộng khắp. Không chỉ các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính và các tổ chức tài chính vi mô… cũng đã hiện diện ở hầu khắp huyện, xã trên toàn quốc. Vì vậy, khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tiếp cận vay vốn từ các kênh chính thức này.

Thống đốc NHNN cũng nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, NHNN đã có rất nhiều chương trình truyền thông khi phối hợp với các đài truyền hình và các cơ quan báo chí đưa ra những thông tin liên quan đến các vấn đề về vay vốn một cách hiệu quả tới người dân. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy tín dụng từ kênh chính thức để người dân tiếp cận dễ dàng hơn.

Báo cáo thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai có hiệu quả các văn bản pháp lý của Đảng, Quốc hội và các văn bản pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm.

Đáng chú ý, cần triển khai ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành trong công tác quản lý nhà nước nói chung, quản lý số thuê bao tài khoản ngân hàng, các tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, góp phần hạn chế việc người dân phải tìm đến tín dụng đen…