CTCP Tân Phú Việt Nam - Nhựa Tân Phú (Mã chứng khoán: TPP) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu vào ngày 19/8 tới đây.

Theo đó, TPP sẽ chào bán 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với mức giá chào bán 10.000 đồng/cp, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 25/8 đến ngày 12/9, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/8 đến ngày 16/9.

Tổng số tiền dự kiến thu được là 150 tỷ đồng. TPP dự kiến dùng số tiền huy động được để bổ sung nguồn vốn lưu động và trả nợ vay ngân hàng.

Trên thị trường, TPP đang được giao dịch quanh 12.300 dồng/cp, tức cao hơn mức chào bán 23%.

Tính đến 30/6/2022, nợ vay tài chính của TPP ở mức 822 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm trong đó 82% là nợ vay ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu 193,3 tỷ đồng, nợ vay các tổ chức tài chính và ngân hàng 628,7 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 2,4 lần.

Bamboo Capital (BCG) sắp chi hàng trăm tỷ đồng trả cổ tức năm 2021