1951-nova
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành hơn 456,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 31%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 31 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 4.568 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty mẹ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty mẹ Novaland ghi nhận doanh thu năm 2020 đạt 2.577 tỷ đồng, gấp đôi doanh thu năm 2019. Nhờ chi phí giảm mạnh cộng với doanh thu tài chính tăng đột biến từ 3.000 tỷ đồng lên 5.431 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng gấp 7 lần cùng kỳ lên 3.072 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 công ty mẹ Novaland còn 6.411 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 3.970 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Cùng với đó, Novaland cũng thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 427,3 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 29%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 29 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 4.273 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính kiểm toán riêng bán niên năm 2021.

Tổng tỷ lệ phát hành cả cổ tức và cổ phiếu thưởng 60% - tương ứng tổng số cổ phiếu phát hành lên đến 884 triệu đơn vị. Dự kiến sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, Novaland tăng vốn điều lệ lên gần 23.578 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu NVL vẫn duy trì giao dịch ở mức 3 chữ số, đóng cửa phiên ngày 20/8/2021 ở mức 103.700 đồng/cổ phiếu.

DGW, TVC, SUM chốt quyền trả cổ tức ngày 20/8/2021

Trong các ngày 20/8/2021, các doanh nghiệp như DGW, TVC, SUM sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức ...

Cổ phiếu Chứng khoán VIX tiếp tục tăng trần sau khi được duyệt phương án phát hành cổ phiếu

Ngay sau thông tin UBCKNN duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn, cổ phiếu VIX của CTCP Chứng khoán VIX tiếp tục tăng ...

D2D, PRE, VE2, VFG, HGM, THU, BSQ chốt quyền trả cổ tức ngày 19/8/2021

Trong ngày 19/8/2021, các doanh nghiệp như D2D, PRE, VE2, VFG, HGM, THU, BSQ sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi ...