CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Savico (HOSE: SVC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 92 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ.

Theo đó quý II/2022, doanh nghiệp chuyên phân phối xe hơi ghi nhận doanh thuần gần 5,2 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận gộp 439 tỷ đồng, tăng lần lượt 47% và 99% so với cùng kỳ. 

screenshot-20-copy.png

Cùng với đó, Savico còn nhận được cú huých từ công ty liên kết, với khoản lãi 45 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, các khoản chi phí cũng tăng mạnh, trong đó chi phí bán hàng ghi nhận 169 tỷ đồng (tăng 41%) và chi phí quản lý 120 tỷ đồng (tăng 86%).

Lý giải về điều này, Savico cho biết: “Các đơn vị tăng cường các chương trình quảng cáo, chăm sóc khách hàng, các chi phí thuê ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng, làm cho chi phí hoạt động quý 2 tăng mạnh”.

Kết quả, Savico lãi ròng kỷ lục 92 tỷ đồng trong quý 2/2022, tăng trưởng 147% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Savico ghi nhận doanh thu thuần 9,4 ngàn tỷ đồng và lãi ròng 147 tỷ đồng, tăng tương ứng 33% và 50% so với cùng kỳ.

Với kết quả lợi nhuận sau thuế 258 tỷ đồng, doanh nghiệp chuyên phân phối xe hơi này đã vượt kế hoạch năm 2022 khoảng 20%.

Tính đến cuối quý II/2022, Savico nắm giữ gần 400 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 70 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 1.120 tỷ đồng xuống còn 680 tỷ đồng tại cuối tháng 6.

Quý I/2022, Savico ghi nhận số lượng xe bán ra là 8.200 chiếc trong tổng số 41.000 xe mà công ty đề ra cho cả năm.

Năm 2022, Savico đặt mục tiêu doanh thu đạt 17.339 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế tăng 2% đạt 257 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 2% là 215 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, SVC dự chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.