0331-se
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tại ĐHCĐ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (HOSE: SSB), cổ đông nhà băng này đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức 16.598 tỷ đồng theo 4 cấu phần: Phát hành 110,24 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 9,12%) để trả cổ tức, phát hành 136 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 11,25%) cho cổ đông hiện hữu, phát hành 23,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của SeABank năm 2021 (ESOP 2021) và phát hành riêng lẻ 181,31 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, do xét thấy việc triển khai phát hành riêng lẻ không khả thi trong năm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên HĐQT quyết định lấy ý kiến, trình cổ đông việc điều chỉnh phương án phát hành 181,31 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay thế cho phương án phát hành riêng lẻ 181,31 triệu cổ phiếu đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần ngân hàng. Thời điểm dự kiến phát hành trong giai đoạn 2021 - 2022.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được SeABank sử dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp, cá nhân và đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ (dự kiến đầu tư bổ sung các khoản trái phiếu có độ rủi ro thấp).

Mới nhất, SSB đã thông báo ngày 26/7/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/7/2021.

Theo thông báo, SeABank dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 9,12%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9,12 cổ phiếu mới.

Với tỷ lệ này, tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 110,2 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020.

Phần cổ phiếu lẻ sẽ được trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để giao cho Công đoàn SeABank Hội sở mua và quản lý toàn bộ, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên SeABank.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu SSB đã gấp 2,43 lần chỉ sau hơn 3 tháng niêm yết trên sàn HOSE. Hiện mã đang được giao dịch tại mức giá 40.500 đồng/cổ phiếu với thanh khoản trung bình 10 phiên đạt gần 2,6 triệu đơn vị/phiên.

Tự doanh CTCK bán ròng cổ phiếu HPG, TCB, VPB phiên VN-Index giảm điểm

Trong phiên VN-Index điều chỉnh mạnh ngày 8/7/2021, đồng pha với diễn biến khối ngoại, khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng gần ...

Cẩn thận mất đà khi giá cổ phiếu đang chạy trước lợi nhuận

Nhóm cổ phiếu bất động sản dự báo sẽ là lựa chọn đầu tư theo chu kỳ nổi bật thay thế cho các mã ngành ...

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 9/7/2021

Trong ngày 9/7/2021, các doanh nghiệp như SHI, DC4, BCF, HLC, VAF, HVT sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức ...