CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa thông qua quyết định triển khai đồng thời 3 phương án nhằm phát hành tổng cộng 894,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 8.131,6 tỷ đồng lên 17.076,3 tỷ đồng.

Cụ thể, SHS sẽ chào bán 813,2 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1 quyền mua mới). Số tiền 8.131,6 tỷ đồng thu được dùng 40% cho vay margin và 60% cho hoạt động tự doanh.

Tiếp đến, công ty phát hành 40,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành là 406,7 tỷ đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Cuối cùng, SHS sử dụng 406,7 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phát hành 40,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5%.

Sau giao dịch, số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của SHS tăng từ 813,2 triệu cổ phiếu lên 1,7 tỷ cổ phiếu. Kết phiên giao dịch ngày 24/6, SHS có thị giá 17.400 đồng/cp, cao hơn 74% so với mức giá muốn phát hành mới.

SHS thông qua việc phát hành 813 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Kế hoạch tăng vốn của các công ty chứng khoán năm 2024 (Nguồn: VIS Rating)

Từ dữ liệu của VIS Rating, SHS là công ty đưa ra kế hoạch tăng vốn "khủng" nhất trong năm 2024 nếu xét theo quy mô, tiếp đến là VIX, ORS, ACBS, VND... Theo VIS Rating, vốn bổ sung sẽ tăng cường khả năng hấp thụ rủi ro cho các công ty có danh mục đầu tư lớn vào trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu như ORS, SHS, VIX, VND.

Về phía SHS, công ty cho rằng việc bổ sung nguồn vốn là thiết yếu và cơ hội quan trọng để bứt phá trong giai đoạn mới khi thị trường còn nhiều tăng trưởng. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, Việt Nam có gần 7,3 triệu tài khoản chứng khoán, dự kiến đạt mốc 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030.