Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý II/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 268 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi, chiếm 78,1% tổng số doanh nghiệp niêm yết trên HNX. Với tổng giá trị lãi đạt 11.381,4 tỷ đồng, giảm 1,14% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 10.669,5 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, 7/11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Có 5/11 ngành có kết quả kinh doanh có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2020 và hai ngành có mức tăng tổng lợi nhuận cao nhất là ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành tài chính; trong đó, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 56,8% (tương ứng 115,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019, ngành tài chính tăng 11,7% (605,8 tỷ đồng).

tong loi nhuan sau thue cac dn niem yet tren hnx dat 106695 ty dong sau 6 thang dau nam
Hình minh họa

Ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống mặc dù có lợi nhuận tăng mạnh nhất, tuy nhiên chỉ 17/48 doanh nghiệp trong ngành này có lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với năm 2019. Các công ty có lợi nhuận tăng mạnh nguyên nhân được cho là do thoái vốn đầu tư. Còn lại 31/48 doanh nghiệp trong ngành này có kết quả kinh doanh giảm.

Các ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất là ngành Bất động sản (giảm 79,4%). Theo đó, ngành Bất động sản giảm từ 634,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống 130,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 46,9%, từ 310,2 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 164,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Ngành khai khoáng và dầu khí giảm 12,6%, từ 764 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 667,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do các doanh nghiệp phải gánh chịu tác động do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Mặc dù ngành bất động sản ghi nhận tổng lợi nhuận giảm mạnh nhất, tuy nhiên, cũng có một số ít doanh nghiệp ngành này có kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm 2020 do đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vào kết quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 74 doanh nghiệp, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị lỗ 6 tháng đầu năm 2020 là 711,9 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2019.

6/11 ngành có tổng lỗ 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, các ngành có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất là ngành bất động sản với tổng giá trị lỗ từ 27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 121,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 341%).

Ngành khai khoáng và dầu khí với tổng giá trị lỗ tăng từ 50,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 164,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 225%), ngành vận tải kho bãi với tổng lỗ tăng từ 10,8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 34 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 214%)...

Nguyên nhân chính cũng là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ.

Masan MEATLife chuẩn bị phát hành 2,6 triệu cổ phiếu ESOP

HĐQT Công ty Masan MEATLife (UPCOM - Mã: MML) thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao ...

Thêm nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE

CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) và CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE: HU3) là 2 cái tên mới được Sở Giao ...

Lợi nhuận doanh nghiệp "bốc hơi" thế nào sau soát xét quý II?

Chưa kịp vui mừng sau khi báo lãi quý II/2020, loạt doanh nghiệp vừa chứng kiến các khoản lãi kể trên "bốc hơi" trở lại ...