Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, song không đạt kế hoạch lợi nhuận năm là 8.200 tỷ đồng.

TPBank báo lãi tăng 30%, đạt gần 7.900 tỷ đồng trong năm 2022
Nguồn: TPBank

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 đạt 1.519 tỷ đồng, tăng 205 tỷ đồng (tương đương 15,6%) so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp chủ yếu vào kết quả lợi nhuận quý 4/2022 vẫn là thu nhập từ lãi thuần với kết quả đạt được là 2.780 tỷ đồng, giảm 30 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 do lãi suất huy động cuối năm 2022 có chiều hướng tăng lên.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 816 tỷ đồng, tăng 326 tỷ đồng so với quý 4/2021.

Theo ngân hàng, năm 2022, lạm phát trên quy mô toàn cầu khiến tỷ giá ngoại tệ liên tục đi lên, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại hối. Do đó, trong quý 4/2022, kết quả kinh doanh ngoại tệ của TPBank đạt 80 tỷ đồng, giảm 180 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, chi phí trích dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 4/2022 đã giảm 445 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước cho thấy TPBank. Cả năm 2022, chi phí dự phòng của TPBank giảm 37% xuống còn 1.884 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 328.600 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 14% lên gần 161.000 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng 3,8%. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh 40% lên gần 195.000 tỷ.

TPBank báo lãi tăng 30%, đạt gần 7.900 tỷ đồng trong năm 2022
Nguồn: TPBank

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu của TPBank tính đến cuối năm 2022 là 1.357 tỷ đồng, chiếm 0,84% tổng dư nợ, tăng 17,3% so với đầu năm. Chủ yếu do nợ nhóm 5 tăng gần 70% lên 505 tỷ đồng.