HĐQT CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã BAF - HOSE) vừa thông qua việc góp 100% vốn thành lập Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam (Logistic BAF).

Logistic BAF dự kiến có vốn điều lệ 20 tỷ đồng trong đó BAF góp hơn 14,7 tỷ đồng tiền mặt và gần 5,3 tỷ đồng góp bằng tài sản.

Tổng Giám đốc BAF Bùi Hương Giang sẽ là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ vốn góp của BAF tại công ty con và là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tại đây.

Sau thành lập, công ty sẽ hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải.

Tại thời điểm cuối quý 3/2023, BAF đang có 19 công ty con được với tỷ lệ vốn góp từ 90 - 100% và 13 đơn vị trực thuộc (gồm 6 chi nhánh và 7 địa điểm kinh doanh). Các công ty con của BAF chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, ngoài ra có sản xuất, giết mổ và chế biến thịt.