Tel Tel: (024) 66666282 | Fax: (024) 66666282 | Email Email: kinhtechungkhoanvn@gmail.com | Hotline Hotline: 0903101982
Đằng sau những "cú hích" M&A

Đằng sau những "cú hích" M&A

Các thông tin liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) không hẳn đen đến sự tăng trưởng tích cực cho nhiều cổ phiếu. Giới phân tích ...