Tel Tel: (024) 66666282 | Fax: (024) 66666282 | Email Email: [email protected] | Hotline Hotline: 0903101982
Cổ phiếu KDH: Vũ điệu "thuyền chìm"

Cổ phiếu KDH: Vũ điệu "thuyền chìm"

Tính từ mức đỉnh 56.800 đồng (ngày 6/1/2022), đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu KDH đã giảm hơn 51% thị giá, vốn hóa bốc hơi khoảng 20.700 tỷ đồng ...
    Trước         Sau