CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã CII - HoSE) thông báo ngày 25/1 đã phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi CII42301 với tỷ lệ 99,05%. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 10 năm; lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.

CII42301 thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông), không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Sau chào bán, 22,8 triệu trái phiếu (tỷ lệ 80,14%) đã được mua bởi 4.033 nhà đầu tư cá nhân trong nước; 70.734 trái phiếu (tỷ lệ 0,25%) được mua bởi 73 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài; 5,3 triệu trái phiếu (tỷ lệ 18,66%) được mua bởi 24 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tổng cộng, hơn 28,1 triệu trái phiếu CII đã có chủ - tương đương 99,05% tổng số trái phiếu chào bán.

Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 2-3/2024.

Với mệnh giá 100.000 trái phiếu, CII thu về hơn 2.813 tỷ đồng từ việc chào bán số trái phiếu này.

Phương án sử dụng vốn của lô trái phiếu CII42301 sẽ được trình tại ĐHCĐ bất thường của CII vào ngày 31/1/2024 nhằm điều chỉnh phù hợp so với tình hình thực tế.

Công ty dự kiến giữ nguyên đầu tư vào Công ty Ninh Thuận 1.200 tỷ đồng nhưng số tiền đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội chỉ còn hơn 550 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hai lô trái phiếu CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng).