CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) vừa thông qua phương án phát hành gần 64,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, TEG sẽ phát hành gần 4,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 7%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán 2021. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 45,9 tỷ đồng,

Đồng thời, TEG chào bán thêm 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 8,1% so với thị trường theo tỷ lệ 91,4%. Cổ đông của doanh nghiệp được chuyển nhượng quyền mua một lần. Tổng số tiền thu được là 600 tỷ đồng. Sau 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 1.302 tỷ đồng.

Kết phiên 24/6, cổ phiếu  TEG giảm 2,63% xuống còn 9.250 đồng/cp, tương ứng đã bốc hơi 42% thị giá so với hồi cuối tháng 3/2022.