becamex bmc chao ban 24 trieu co phieu nham tang von len 300 ty dong
Hình minh họa

Giá chào bán 10.000 đồng/cp trong khi giá trị sổ sách tính đến ngày 31/12/2019 là 12.431 đồng/cp, cao hơn 24% giá chào bán và giá thị trường ngày 8/10 là 32.900 đồng/cp, gấp 3,3 lần. HĐQT lý giải quyết định mức giá 10.000 đồng/cp dựa trên tình hình thực tế và để tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu.

Số tiền tối thiểu cần thu trong đợt chào bán là 192 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ thành công 80%. Nguồn tiền huy động được dùng để đầu tư cho dự án mở rộng, công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng Rạch Rạt, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

HĐQT tính toán dự án có thời gian hoạt động 16 năm, qua 3 năm 10 tháng có thể hoàn vốn, tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) đạt 22%. Tổng vốn đầu tư của dự án là 289 tỷ đồng, riêng chi phí thiết bị 203 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nêu không huy động vốn thành công, đơn vị sẽ dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vay tín dụng để làm dự án.

Tính đến cuối năm 2019, doanh nghiệp khoáng sản có 12,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên vốn điều lệ 60 tỷ đồng, không có nợ vay.

Hoạt động kinh doanh của Becamex – BMC các năm qua tương đối ổn định, doanh thu trên 70 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11-15 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex tiền thân là Xí Nghiệp Khai Thác Khoáng sản được thành lập theo quyết định số 98/QĐ-TC/2001 ngày 16/9/2001 của Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp. Ngành nghề kinh doanh: khai thác khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng, khoáng sản...

Sau 8 tháng, vốn đầu tư ngoài nước đạt hơn 330 triệu USD

Mặc dù vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2020 tăng mạnh nhưng phần vốn đầu tư nước ...

Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các công ty chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông qua hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt ...

Thận trọng với tham vọng gọi vốn lớn

Nhiều doanh nghiệp công bố kế hoạch tăng vốn bằng lần, với dự tính gọi được vốn mới sẽ củng cố năng lực tài chính ...