CTCP Nova Hospitality (thành viên Nova Group) thông báo không còn là cổ đông lớn tại Tổng CTCP Thủy sản Việt Nam (Mã SEA - UPCoM).

Cụ thể, Nova Hospitality thông báo đã bán ra 18 triệu cổ phiếu SEA qua đó giảm lượng sở hữu từ 23.305.700 cổ phiếu (tỷ lệ 18,65%) về 5.305.700 cổ phiếu (tỷ lệ 4,24%)

Ngày thực hiện giao dịch là 26/12/2023. Sau giao dịch, thành viên nhà Nova Group không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp Top đầu ngành thuỷ sản.

Trước đó, Nova Hospitality đã mua gần 17,7 triệu cổ phiếu SEA trong ngày 4/12.

Thời điểm công ty con nhà Novaland mua vào, cổ phiếu SEA có giá 22.000 đồng/cp. Tại thời điểm Nova Hospitality bán ra, cổ phiếu SEA có giá 33.000 đồng/cp (+50%).

Như vậy chỉ sau hơn nửa tháng ngồi ghế nóng SEA, công ty con của Novaland đã tạm lãi 50% danh mục.