Cụ thể, ông Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT Điện Tây Bắc vừa đăng ký mua thêm 3.446.850 cổ phiếu NED theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh từ ngày 22/5-20/6.

Nếu thành công, lượng sở hữu của vị lãnh đạo sẽ tăng từ 6.273.150 cổ phiếu (15,49% vốn) lên mức 9.720.000 cổ phiếu (tỷ lệ 24% vốn).

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu NED bật tăng gần 6% lên mức 7.400 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, vị lãnh đạo cần chi số tiền khoảng 25,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Cổ phiếu NED từng gây chú ý khi tăng gấp đôi giá trị trong giai đoạn từ đầu tháng 11/2023 đến cuối tháng 3 vừa qua, giá đóng cửa phiên 29/3 tại mức 9.000 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 72,7 tỷ và gần 3,5 tỷ đồng - giảm 24% và 86,4% so với năm 2022.

Quý I/2024, Điện Tây Bắc ghi nhận doanh thu 14 tỷ đồng và 2,44 tỷ đồng lãi sau thuế.