0431-aqs
Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, theo kế hoạch được Hội đồng Quản trị công ty thông qua trước đó, HDBS sẽ chào bán 71,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:3,3 (tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua 3,3 cổ phiếu phát hành thêm) với giá bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán HDB sẽ tăng từ 310 lên 1.023 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết số tiền huy động được dùng để bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh; đầu tư vào tài sản cố định, mua sắm công cụ, dụng cụ, phát triển mạng lười và đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn đã được cổ đông công ty thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4 vừa qua. Ngoài phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn, HDBS cũng có kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo kỳ hạn một năm. Chi tiết về thời gian thực hiện, công ty chưa thông báo.

Theo tìm hiểu, Chứng khoán HDB tiền thân là CTCP Chứng khoán Phú Gia, được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng. Trải qua hai lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ của công ty là 310 tỷ đồng.

Năm 2021, HDBS đặt mục tiêu doanh thu gần 464 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế gần 157 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên công bố mới đây, công ty chứng khoán ghi nhận doanh thu hoạt động gần 203 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 61,3 tỷ đồng.

Như vậy, sau nửa đầu năm, HDBS đã thực hiện 43% chỉ tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận.

Ở một diễn biến khác, Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DSC) cũng vừa thông qua kết quả phát hành riêng lẻ 94 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cho biết, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 940 tỷ đồng, do không mất chi phí nên phần thu ròng vẫn là 940 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau phát hành theo đó tăng từ 60 tỷ lên 1.000 tỷ đồng.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ gồm 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước và nhà đầu tư chiến lược là CTCP Đầu tư NTP.

Sau đợt chào bán, Đầu tư NTP là cổ đông lớn nhất của Chứng khoán Đà Nẵng với sở hữu lên tới 70% vốn điều lệ (tương đương nắm giữ 70 triệu cổ phiếu).

Hải Phát Invest (HPX) chuẩn bị phát hành 40 triệu cổ phiếu huy động vốn

Ngày 7/9/2021 tới đây, CTCP Đầu tư Hải Phát - Hải Phát Invest (HPX) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 39,67 triệu ...

Chứng khoán SSI sắp phát hành gần 329 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành của Chứng khoán SSI đợt này là 328,7 triệu đơn vị. Nếu chào bán cổ phần cho ...

GEX chuẩn bị phát hành gần 293 triệu cổ phiếu tăng vốn, nợ ngắn hạn tăng đột biến lên 23.000 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) thông báo quyết định chấp thuận cho Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX) phát hành thêm gần 293 ...