1708-hcm
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo thông báo, thời gian nhận đăng ký mua bắt đầu từ ngày 20/10/2021 đến ngày 7/12/2021; thời gian chuyển nhượng quyền mua bắt đầu từ ngày 20/10/2021 đến ngày 3/12/2021.

Như vậy, tổng giá trị vốn huy động từ đợt chào bán này là hơn 2.100 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được phân bổ cho các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu HCM tăng mạnh từ mức 30.000 đồng/cp hồi đầu năm lên 53.800 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 28/9) với thanh khoản hàng triệu đơn vị/phiên.

Về kết quả kinh doanh, hoạt động tự doanh đóng góp lớn nhất cho doanh thu của HSC trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2021 với lần lượt 446 tỷ và 1.074 tỷ đồng - tăng lần lượt 151% và 170% so với cùng kỳ 2020.

Doanh thu môi giới quý này đạt 361 tỷ đồng - tăng gần 140% do giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường quý II/2021 tăng 302% so với cùng kỳ 2020 nâng luỹ kế 6 tháng đạt 665 tỷ đồng - tăng 154% cùng kỳ năm trước.

Khoản thu từ cho vay margin đạt 271 tỷ đồng trong quý II/2021 - tăng gần 157% qua đó nâng luỹ kế 6 tháng đạt 493 tỷ đồng - tăng 122% cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động tăng 154% so với cùng kỳ năm trước do chi phí lãi vay tăng cao hơn gấp 4 lần do công ty gia tăng các khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, chi phí môi giới tăng 96% tương ứng với sự gia tăng của doanh thu môi giới.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II/2021 của HSC đạt gần 352 tỷ đồng - tăng 87% cùng kỳ 2020 nâng luỹ kế 6 tháng đạt gần 754 tỷ đồng - tăng 140% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2021 đạt 283 tỷ đồng qua đó luỹ kế 6 tháng đạt 605 tỷ đồng - tăng 141% cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, HSC đặt ra kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu 2.668 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên trên mốc ngàn tỷ đồng, ở mức 1.203 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 68% và 82%. Với kết quả thực hiện được, 6 tháng công ty đã hoàn thành 62,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Phiên sáng 27/9/2021: VN-Index giảm hơn 5 điểm, thị trường thiếu thông tin hỗ trợ

Gần cuối giờ giao dịch buổi sáng, thị trường chứng khoán bất ngờ giảm điểm sâu. Hàng loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Bên ...

Chuyện tăng vốn nhà Nam Long (NLG)...

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa thông qua giá và chi tiết danh sách nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng ...

Dòng tiền cá nhân trong nước ồ ạt gom mua cổ phiếu VHM (Vinhomes) trước ngày chia cổ tức

Trong phiên giao dịch ngày 1/9/2021, dòng tiền nhà đầu tư cá nhân trở lại mua ròng rất mạnh với 1.484,5 tỷ đồng trên toàn ...