Quý II/2022, CTCP Chứng khoán TP. HCM - HSC (Mã HCM - HOSE) đã mang về hơn 779 tỷ đồng doanh thu, 279 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm lần lượt 27% và 2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HSC đạt hơn 1.633 tỷ đồng doanh thu; 562 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm 7% so cùng kỳ.

Về nợ phải trả, HSC đã giảm mạnh khoản nợ phải trả từ hơn 17.000 tỷ đồng đầu năm về còn 11.300 tỷ đồng cuối quý II/2022. Trong đó chủ yếu là HSC trả bớt các khoản vay ngắn hạn.

Bắt khá chuẩn đáy, lợi nhuận của Chứng khoán HSC vẫn đạt tương đương cùng kỳ

Mới nhất, chiều 8/8, HSC đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2022 để trình phương án kinh doanh gồm doanh thu 3.593 tỷ đồng cùng mức lãi sau thuế 1.202 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 12%.

Công ty dự kiến phí môi giới năm nay đạt 1.051 tỷ đồng - giảm 24%; lãi từ cho vay 1.540 tỷ đồng - tăng 31%; hoạt động tự doanh 884 tỷ đồng - tăng 22%; tư vấn tài chính 87 tỷ đồng - tăng 87%.

Sau thắng lợi năm 2021, HĐQT HSC đã trình đại hội chia cổ tức tổng tỷ lệ 22,5% gồm 7,5% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Doanh nghiệp đã tạm ứng đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Dự kiến ngày 25/8 tới đây, công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt còn lại 2,5% (ngày thanh toán có thể là 15/9).

Để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh, HSC có kế hoạch phát hành 228,6 triệu cổ phiếu - tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, công ty sẽ chào bán 16 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ quản lý (ESOP). Lượng cổ phiếu này được giao dịch tối đa 40% sau năm đầu tiên, 30% ở năm tiếp theo và đến năm thứ 3 hết bị hạn chế chuyển nhượng.

Như vậy, thông qua việc chia cổ tức cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.581 tỷ đồng lên 7.712,3 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HCM đang neo ở mức 27.300 đồng (kết phiên 8/8) - cao gấp 2,7 lần giá dự kiến phát hành.