CTCP Chứng khoán Nhất Việt (MCK: VFS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua.

Cụ thể, VFS thông qua việc triển khai thực hiện chào bán 120 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ chào bán là 1:1. Thời gian chào bán được thực hiện trong năm 2024, sau khi nhận được giấy chứng nhận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Nếu thực hiện thành công, Chứng khoán Nhất Việt sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.400 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.200 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán gồm cổ phiếu và các giấy tờ có giá, 600 tỷ đồng còn lại sẽ bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Ngoài ra, VFS cũng sẽ phát hành thêm 9,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 8%). Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2023. Thời gian phát hành sau khi được UBCKNN chấp thuận và triển khai cùng thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, doanh thu của VFS đạt 62,4 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, VFS vẫn báo lãi sau thuế 27 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải điều này, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận tăng đột biến do chi phí hoạt động trong kỳ của công ty giảm tới 70% so với cùng kỳ về còn 26 tỷ đồng.