Chứng khoán Vietcap (VCI) muốn phát hành thêm 280,6 triệu cổ phiếu
VCI là một trong những cổ phiếu có sức ảnh hưởng nhất nhóm chứng khoán

CTCP Chứng khoán Vietcap (Mã VCI - HoSE) công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024, dự kiến đầu tháng 4 tới.

Nhằm gia nhập Top 5 công ty chứng khoán có quy mô lớn nhất thị trường (hiện gồm SSI, VPBS, VND, SHS và VIX), ban lãnh đạo Vietcap đề xuất phát hành thêm 280,6 triệu cổ phiếu nhằm đưa vốn điều lệ vượt ngưỡng 7.000 tỷ đồng. Số này báo gồm 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 12.000 đồng/cp; phát hành hơn 132,5 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:3; chào bán hơn 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, giá chào bán không thấp hơn 16.849 đồng/cp.

Tiền thu được từ chào bán sẽ được dùng bổ sung vốn hoạt động và gia tăng nguồn lực cho vay margin cũng như tự doanh.

Được biết Vietcap hiện có vốn điều lệ 4.375 tỷ đồng, xếp thứ 10 trong nhóm chứng khoán có quy mô lớn nhất thị trường.

Chứng khoán Vietcap (VCI) muốn phát hành thêm 280,6 triệu cổ phiếu

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI đang giao dịch gần mức 50.000 đồng thị giá - tăng 165% kể từ giữa tháng 11/2022

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024 Chứng khoán Vietcap dự trình Đại hội thông qua mục tiêu doanh thu hoạt động 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 23% so với thực hiện 2023. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 5-10%.

HĐQT Vietcap đề xuất kế hoạch 2024 dựa trên cơ sở nền kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn còn nhiều biến số và tiếp tục diễn biến phức tạp, VN-Index được dự báo dao động quanh 1.300 điểm vào cuối 2024.

Trước đó, năm 2023, trong khi nhóm chứng khoán báo lãi tăng bằng lần, Vietcap chỉ lãi trước thuế 570 tỷ - giảm 46% YoY và tương đương 57% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, trên bảng cân đối kế toán, VCI được cho là đang "giấu hơn 1.600 tỷ đồng lợi nhuận" tại danh mục tài sản AFS. Thời điểm cuối quý IV/2023, Vietcap ghi nhận khoản "chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý" tăng gần 60% so với đầu năm lên mức 1.607 tỷ đồng. Số tiền này thực chất chưa được ghi nhận vào lợi nhuận 2023.