Trong khi theo kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm, CNG đặt chỉ tiêu sản lượng là 320 triệu Sm3 với tổng doanh thu là 3.351 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng.

Như vậy ngay trong những ngày cuối năm, CNG đã phải giảm chỉ tiêu doanh thu năm của mình hơn 1.100 tỷ đồng và giảm 40% lợi nhuận sau thuế.

cng viet nam bat ngo ha 40 muc tieu loi nhuan nam
Hình minh họa

Tuần trước, ngày 24/12, Hội đồng quản trị CNG Việt Nam đã gửi tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung chính hợp đồng mua khí khu vực Đông Nam Bộ và Thái Bình với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas - Mã: GAS) . Cả hai hợp đồng đều có thời hạn mua khí trong 5 năm tính từ ngày 1/1/2021.

Nhu cầu tiêu thụ khí do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và lan rộng khắp thể giới đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dầu khí.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, CNG mới đạt được 1.657 tỷ đồng doanh thu và lãi 18,8 tỷ đồng sau thuế, lần lượt thực hiện được 50% và 23% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm.

Tính tới 30/9/2020, CNG Việt Nam có 434,8 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm 41% tổng tài sản. Lượng tiền mặt lớn cũng như dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định từ phân phối khí đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện chính sách cổ tức cao. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 15%, năm 2018 là 25%, năm 2019 là 25% và năm 2020 dự kiến duy trì mức 25%.

Trong khi đó, nợ phải trả đến cuối tháng 9 là hơn 581 tỷ đồng, tăng 96,28% so với hồi đầu năm và chiếm 54,7% tổng nguồn vốn, trong đó phải trả người bán ngắn hạn hơn 425 tỷ đồng.

PV GAS cán đích mục tiêu lợi nhuận năm 2020 chỉ sau 10 tháng

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, ngày 2/12, đoàn công tác do ông Hoàng Quốc Vượng – ...

PNJ sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận năm sau 10 tháng

Theo kết quả kinh doanh vừa được công bố, lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần CTCP Vàng bạc Đá quý Phú ...