Ông Đào Minh Tuấn, cổ đông lớn của CTCP Tân Phú Việt Nam (TPP) đã bán gần 1,5 triệu cổ phiếu vào ngày 17/6.

Sau giao dịch, ông Tuấn đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Tân Phú Việt Nam (TPP) từ 6,28% xuống còn 1,42%, tương đương 424.622 cổ phiếu.

Theo giá trị giao dịch thỏa thuận trong phiên diễn ra giao dịch, ước tính cổ đông này đã thu về hơn 16 tỷ đồng từ việc thoái bớt vốn.