CTCP Tratimex P&L thông báo đã bán ra gần như toàn bộ gần 3,25 triệu cổ phiếu DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá (Mã DXP - HNX), tương đương 5,42% vốn.

Giao dịch được thực hiện trong ngày từ ngày 11/1 - 9/2/2024. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu DXP tăng gần 20% giá trị và kết phiên 7/2 tại mức 15.000 đồng/cp.

Tratimex P&L là tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Cảng Đoạn Xá và ông Trần Viết Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Hùng hiện đang đồng thời điểm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Tratimex P&L.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, DXP ghi nhận doanh thu 411 tỷ đồng - tăng gần gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 54,6 tỷ đồng - tăng 57,8% YoY.