CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HOSE: HAG) công bố Nghị quyết HĐQT tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nộp UBCK.

Cụ thể, HAG muốn tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả đầu tư. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, HAG sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký và báo cáo việc điều chỉnh tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trước đó, ngày 10/6, HAGL công bố Nghị quyết HĐQT triển khai việc chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu với giá bán 10.500 đồng/cp. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổng số tiền huy động dự kiến khoảng 1.700 tỷ đồng được HAG dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay với 3 công ty con bao gồm 500 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh; 700 tỷ đồng cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái; 500 tỷ đồng còn lại được dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do công ty phát hành ngày 30/12/2016.

Thông tin có liên quan, ngày 23/9, HAGL vừa công bố Nghị quyết về việc trả một phần nợ gốc trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016 (HAGLBOND16/26). Giá trị trả nợ 605 tỷ đồng, nguồn trả nợ từ số tiền thu nợ của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HOSE: HNG) và từ hoạt động kinh doanh. Thời gian trả nợ dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố thông tin.

Bên cạnh đó, từ tháng 7 đến thời điểm hiện tại, HAG liên tục đứng ra bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại các ngân hàng. Đáng chú ý, riêng khoản vay tại Sacombank của Hưng Thắng Lợi đã lên tới 500 tỷ đồng.

HAGL (HAG) mang về 781 tỷ đồng lợi nhuận sau 8 tháng đầu năm 2022