CTCP Chứng khoán SSI (Mã SSI) vừa chốt quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) và phát hành hơn 302 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 20%) từ nguồn vốn chủ sở hữu trong ngày 14/11.

Nếu được thông qua, tổng lượng cổ phiếu SSI dự kiến được phát hành thêm là hơn 453,3 triệu cp; tổng số tiền dự thu là gần 5.300 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.

Tại thời điểm cuối quý 3 vừa qua, SSI đang ghi nhận dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 14.713 tỷ đồng - tăng thêm 1.609 tỷ so với thời điểm cuối quý 2 và tăng 35% so với đầu năm. Trong khi đó, danh mục FVTPL, trái phiếu chưa niêm yết ghi nhận giá trị 10.530 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi là 16.022 tỷ đồng.

Số vốn bổ sung cũng sẽ giúp SSI tăng vốn điều lệ từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng - tiếp tục duy trì vị thế công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Theo tài liệu gửi cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản lần này, HĐQT SSI cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua.

Thông tin liên quan, ngày 19/10, HĐQT Chứng khoán SSI cũng đã thông qua việc triển khai phương án phát hành tối đa 10 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp - thấp hơn 66,7% so với giá đóng cửa trong cùng phiên và khoảng 68% s với giá hiện tại. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2023 đến hết quý 1/2024 và sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2023, SSI đạt 1.941 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động - tăng 44% so với cùng kỳ; lãi ròng ở mức 710 tỷ - gấp hơn 2 lần quý 3 năm trước.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu ghi nhận mức 5.111 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.780 tỷ, lần lượt tăng 3% và 22% YoY.

Trên thị trường chứng khoán, trong ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ phiếu SSI tăng 1% lên mức 31.750 đồng/cp; thanh khoản ghi nhận mức 23,2 triệu đơn vị. Từ đầu tháng 11 tới nay, cổ phiếu đầu ngành chứng khoán đạt mức tăng 23,3%.

Cổ phiếu SSI tăng 23% trước ngày chốt phương án thưởng cổ phiếu