Theo thông báo, từ ngày 24/5-24/6, Đạt Phương sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã DPG12101 (được phát hành ngày 28/10/2021, đáo hạn ngày 28/10/2024, lãi suất 10,5%/năm). Trái phiếu có mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng, đã mua lại 100 tỷ đồng và dư nợ hiện còn 200 tỷ đồng.

Nguồn tiền mua lại từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh.

DPG cho biết, công ty có dự nợ trái phiếu ngắn hạn là 200 tỷ đồng, có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu DPG thuộc sở hữu của Ban lãnh đạo. Số tiền huy động ban đầu được cung cấp cho công ty con - CTCP Đạt Phương Hội An - thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trong khi đó, công ty không còn ghi nhận dư nợ trái phiếu dài hạn.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Đạt Phương đang sở hữu quỹ tiền mặt lên tới 1.652 tỷ đồng - chiếm 24,7% tổng tài sản. Dư nợ vay của công ty ở mức 2.538 tỷ đồng - tương đương 37,9% tổng nguồn vốn.