Ngày mai 19/5/2023, ĐHCĐ thường niên 2023 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã DXG - HOSE) sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh việc thông qua mục tiêu kinh doanh và kiện toàn nhân sự, thông tin về các kế hoạch huy động vốn thông quan phát hành cổ phiếu, trái phiếu cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Đất Xanh (DXG) muốn hủy phương án huy động 7.000 tỷ từ phát hành trái phiếu quốc tế

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, HĐQT DXG dự trình phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (giá chào bán 12.000 đồng/cp), chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (giá chào bán 15.000 đồng/cp) và phát hành cổ phiếu ESOP; khối lượng dự kiến lần lượt là 101,7 triệu đơn vị - 57 triệu đơn vị - 9 triệu đơn vị (tổng cộng 167,7 triệu cổ phiếu).

Vốn điều lệ của tập đoàn sau chào bán dự kiến tăng lên mức 7.795 tỷ đồng.

Số vốn huy động từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để thanh toán các khoản thuế/nợ tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con) trong khi phần vốn dự kiến huy động từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Mã DXS - HOSE) thông qua nhận chuyển nhượng sở hữu từ nhà đầu tư.

Được biết cả 3 kế hoạch phát hành cổ phiếu nêu trên đều dự kiến thực hiện trong năm 2023.

Cũng liên quan đến việc huy động vốn, tại tài liệu Đại hội sắp diễn ra, Đất Xanh dự trình cổ đông thông qua là việc dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế - vốn được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2021 (giá trị phát hành dự kiến là 300 triệu USD - tương đương gần 7.000 tỷ đồng).

"Hiện tại toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán trái phiếu đã được hoàn thành. Tuy nhiên do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 tới nay không phù hợp nên Đất Xanh kính trình thông qua việc dừng triển khai”, văn bản Đất Xanh nêu.

Theo kế hoạch ban đầu, số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để mua 800 triệu cổ phần phát hành mới tại công ty con - Bất động sản Hà An - chủ đầu tư dự án Gem Sky World (có diện tích hơn 92 ha gần dự án Sân bay Long Thành).

Bản thân Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn từng khẳng định số vốn huy động được sẽ là bước ngoặc giúp Đất Xanh tăng cường nội lực đồng thời khẳng định đã chốt xong với đối tác nước ngoài, dự kiến trong quý 2 - 3/2022 sẽ hoàn tất thương vụ.

Năm 2021, DXG thu lãi ròng gần 1.600 tỷ với doanh thu hơn 10.100 tỷ đồng. Sang năm 2022, trước những vấn đề về lãi suất, trái phiếu phát hành và sự im ắng của thị trường bất động sản, doanh thu công ty giảm phân nửa về còn 5.556 tỷ đồng; lợi nhuận giảm 66% so với cùng kỳ còn 534 tỷ.

Sang năm 2023, công ty địa ốc này dự trình kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ và lãi sau thuế công ty mẹ ở mức 158 tỷ đồng.

Kết quý 1, Tập đoàn Đất Xanh vẫn cách rất xa mục tiêu đã đề ra khi doanh thu chỉ đạt 378 tỷ; lỗ ròng quý thứ 2 liên tiếp với mức 118 tỷ đồng.

Đến cuối quý, tổng tài sản của công ty ở mức 30.479 tỷ đồng trong đó đáng kể nhất là 11.353 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn (đã trích lập dự phòng nợ xấu 353 tỷ đồng) và 15.114 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho - tăng 1.100 tỷ so với đầu năm.

Nợ phải trả đi ngang mức 16.470 tỷ (gần 6.000 tỷ là vay nợ tài chính); vốn chủ sở hữu giảm về mức 14.000 tỷ đồng.

Đất Xanh (DXG) muốn hủy phương án huy động 7.000 tỷ từ phát hành trái phiếu quốc tế