CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã FMC - HoSE) công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với doanh thu 1.460 tỷ đồng - tăng 45% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn bán hàng tăng mạnh khiến biên lợi nhuận gộp giảm còn 6,6%.

Sau trừ các khoản chi phí, FMC báo lãi 57,2 tỷ đồng - tăng so với mức 48,6 tỷ YoY.

Tại thời điểm cuối quý, tổng tài sản của công ty đạt 3.500 tỷ đồng trong đó tiền mặt, tương đương tiền và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 800 tỷ đồng. Danh mục tồn kho có giá trị hơn 940 tỷ.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả ghi nhận 1.211 tỷ đồng trong đó dư nợ vay tài chính gần 780 tỷ. Công ty còn 831 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối.

Trước đó năm 2023, Sao Ta ghi nhận doanh thu gần 5.100 tỷ đồng và hơn 300 tỷ lợi nhuận sau thuế.