Tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu hơn 52.600 tỷ đồng; lãi sau thuế 7.788 tỷ - cùng là các mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Tổng tài sản đến cuối năm vượt mức 60.000 tỷ đồng trong đó gần 24.400 tỷ là các khoản tiền/tương đương tiền và tiền gửi.

Theo đó, FPT thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 20% (dự kiến thực hiện trong quý II/2024). Một phần lợi nhuận trong năm 2023 được dùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20/3, dự kiến thực hiện trong quý III. Số lượng phát hành là hơn 190 triệu cp.

Sang năm 2024, Tập đoàn FPT dự trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu tăng 17,5% lên mức 61.850 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 18,2% lên 10.875 tỷ. Mức cổ tức bằng tiền dự kiến là 20%.

FPT đặt mục tiêu lãi kỷ lục 10.875 tỷ đồng năm 2024, phát hành thêm 190 triệu cổ phiếu
Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024 của Tập đoàn FPT

Mặt khác, ông lớn ngành công nghệ thông tin muốn triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 và 2020 nhằm tri ân những cán bộ nhân viên có đóng góp quan trọng. Số lượng phát hành lần lượt là 6.349.622 cổ phiếu và 2.886.227 cổ phiếu; giá chào bán là 10.000 đồng/cp - thấp hơn 91,55% giá tại thời điểm 9h35 phiên 14/3/2024 (118.300 đồng/cp).

FPT đặt mục tiêu lãi kỷ lục 10.875 tỷ đồng năm 2024, phát hành thêm 190 triệu cổ phiếu
Cổ phiếu FPT tăng hơn 2 lần giá trị kể từ khi VN-Index tạo đáy hồi giữa tháng 11/2022

Đối tượng phát hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 là cán bộ có Level 4 trở lên và một số cán bộ nhân viên có thành tích, đóng góp đặc biệt. Cổ phiếu ESOP cho năm này bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm. Danh sách phát hành gồm 226 nhân sự.

Trong khi đó, đối tượng phát hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 là cán bộ quản lý cấp cao trẻ tuổi được HĐQT chỉ định. Cổ phiếu ESOP cho năm này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm.

FPT đặt mục tiêu lãi kỷ lục 10.875 tỷ đồng năm 2024, phát hành thêm 190 triệu cổ phiếu
Danh sách đính kèm

FPT là doanh nghiệp hiếm hoi trên thị trường chứng khoán và trong nhóm doanh nghiệp VN30 duy trì được vị thế tăng trưởng kết quả kinh doanh cũng như diễn biến giá cổ phiếu kể từ khi lên sàn năm 2006. Hiện doanh nghiệp đang tạo công ăn việc làm cho hơn 4 vạn cán bộ nhân viên.