CTCP Chứng khoán FPT (Mã FTS - HoSE) thông báo, ngày 16/5 là hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 6/6/2024.

Với gần 214,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi cho đợt cổ tức này là hơn 107 tỷ đồng.

FPTS cũng đồng thời phát hành 85,8 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới).

Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức 3.000 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, FPTS đạt 944 tỷ đồng doanh thu và 445 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sang năm 2024, công ty đề ra kế hoạch 845 tỷ đồng doanh thu và 336 tỷ đồng lãi sau thuế.

Quý I/2024, FPTS ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế lần lượt 299 tỷ và 167 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FTS tăng gấp đôi giá trị trong giai đoạn từ đầu tháng 11/2023 đến giữa tháng 3/2024, đạt mốc 64.000 đồng/cp. Mã hiệu điều chỉnh về mức 60.200 đồng.