CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã HSG - HoSE) ngày 26/12 đã thông qua chủ trương góp 40% vốn thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn.

Mục đích góp vốn nhằm thành lập công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bất động sản có giá trị 1.000-3.000 tỷ đồng để phát triển các dự án văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho tập đoàn; cho thuê hoặc chuyển nhượng bất động sản.

Công ty cho biết, hình thức đầu tư là góp vốn thành lập. Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi hoặc Hoa Sen có nhu cầu thu hồi vốn, tập đoàn sẽ chuyển nhượng phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu của CTCP Hoa Sen Sài Gòn.

Thời điểm triển khai góp vốn dự kiến trong tháng 1/2024.

Công ty sau thành lập sẽ có vốn điều lệ 100 tỷ đồng - tương đương 10 triệu cổ phần; trụ sở chính dự kiến tại TP. Thủ Đức (TP. HCM); phần vốn góp dự kiến của Hoa Sen là 40 tỷ đồng.