Ngày 22/8 tới đây, Tập đoàn Kido (Mã chứng khoán: KDC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 6%, tương ứng với mỗi cổ phiếu cổ đông sowr hữu được nhận 600 đồng. Với 251,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi gần 151 tỷ đồng cho cổ tức đợt này.

Về tình hình kết quả kinh doanh, bán niên 2022, KDC ghi nhận doanh thu thuần tăng 30% lên 6.352 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 340 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ.

Năm 2022, KDC đặt mục tiêu doanh thu đạt 14.000 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 38% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, KDC mới thực hiện được 45,4% chỉ tiêu doanh thu và 47,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.