Ngày 29/11, CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng hơn 22 triệu cổ phần từ 3 cổ đông lớn sang cho Chủ tịch HĐQT Lê Thanh.

Cụ thể, Chủ tịch Lê Thanh đã nhận chuyển nhượng hơn 2 triệu cổ phần từ Thành viên HĐQT Lê Thành Hà (anh trai ông Thanh), gần 10,4 triệu cổ phần từ cổ đông Nguyễn Thị Giá (mẹ đẻ ông Thanh) và hơn 10 triệu cổ phần từ cổ đông Lê Hồng Thảo (bố đẻ ông Thanh).

Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng là khoảng 22,5 triệu cp - tương đương gần 75% vốn công ty. Sau giao dịch, ông Thanh sở hữu tổng cộng hơn 24,8 triệu cổ phần tại IRS - tương ứng 82,95% vốn.

IRS được thành lập từ năm 2007. Tại thời điểm 2009, công ty có tới 11 cổ đông lớn, gồm 2 tổ chức và 9 cá nhân trong đó CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã RIC - UPCOM) nắm 5% vốn. Tại thời điểm thành lập, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch Lê Thanh chỉ nắm 37,35% vốn IRS.

Những năm đầu thành lập, Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lãi ròng giai đoạn 2007 - 2010 bình quân hơn 4,3 tỷ đồng/năm. Năm 2009, IRS đứng trong top 20 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất HOSE, top 10 thị phần HNX.

9 tháng năm 2023, IRS lỗ ròng hơn 467 triệu đồng. Tổng tài sản tới ngày 30/9 ở mức 315,9 tỷ đồng (bao gồm 260 tỷ đồng tiền và tương đương tiền).