- CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (Mã BKG): Ngày 25/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 5% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

- CTCP Xây dựng DIC Holdings (Mã DC4): Ngày 28/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 10% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

- CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (Mã SKG): Ngày 1/7/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 5% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

- CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Mã VPG): Ngày 1/7/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 5% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

- CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (Mã DAT): Ngày 2/7/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và 2023 tỷ lệ 10% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

- CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (Mã DIH): Ngày 10/7/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

- CTCP Chứng khoán BIDV (Mã BSI): Ngày 10/7/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 10% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).