Mới đây, CTCP Dược Hậu Giang (MCK: DHG) đã thông báo sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 thành hai đợt với tổng tỷ lệ 75%.

Cụ thể, vào đợt 1, DHG sẽ chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng với mỗi cổ phần cổ đông sẽ được nhận 4.000 đồng. Ngày thanh toán là 26/6, ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

Sau đó, vào ngày 21/8, công ty sẽ tiếp tục thực hiện chia cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sẽ nhận được 3.500 đồng với mỗi cổ phần sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng là 9/8.

Với gần 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang cần chi tổng cộng gần 980,6 tỷ đồng cho 2 đợt chia cổ tức sắp tới. Đây là tỷ lệ chia cổ tức lớn nhất của DHG từ khi yêm yết đến nay. Được biết, trong 6 năm trở lại đây, DHG đều chia mức cổ tức tiền mặt bình quân mỗi năm đều trên 30%.

Mức chia cổ tức kỷ lục được ghi nhận nhờ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2023 cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 5.015 tỷ đồng và 1.050 tỷ đồng.

Lợi nhuận cao kỷ lục, Dược Hậu Giang (DHG) chốt lịch trả cổ tức tỷ lệ 75% bằng tiền
Biểu đồ lợi nhuận của Dược Hậu Giang từ khi niêm yết đến nay

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, DHG ghi nhận lãi sau thuế đi lùi hơn 38% so với cùng kỳ xuống còn 222 tỷ đồng dù doanh thu thuần tăng hơn 2% lên gần 1.259 tỷ đồng.

Theo giải trình, DHG cho biết quý đầu năm, lãi suất tiền gửi giảm dẫn đến doanh thu tài chính của công ty giảm 26%. Bên cạnh đó, nhà máy Betalactam mới chuẩn bị đi vào hoạt động đã làm tăng chi phí.

Năm 2024, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu 5.200 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so với thực hiện 2023 và lãi trước thuế đạt 1.080 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 7%.