masan group co ke hoach chao ban rieng le 999 von va esop 05

Tập đoàn Sao Mai đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng trưởng 6%, chia cổ tức từ 10-20%

masan group co ke hoach chao ban rieng le 999 von va esop 05

HAGL Agrico huy động 200 tỷ đồng từ trái phiếu

Tờ trình của HĐQT Masan về kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho biết, kế hoạch doanh thu thuần dao động từ 75.000 đến 85.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty (trừ các khoản thu nhập bất thường) trong khoảng từ 1.000 đến 3.000 tỷ đồng.

Năm nay, tập đoàn kỳ vọng doanh thu thuần hợp nhất tăng trưởng ở mức hai chữ số, đồng thời lợi nhuận sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm.

Cụ thể, VCM - công ty sở hữu chuỗi siêu thị Vinmart, Vinmart+ đặt mục tiêu đạt biên EBITDA từ -3% đến 0%, đạt mô hình hòa vốn vào nửa cuối của năm 2020.

Masan Consumer (MCH) dự kiến đạt tăng trưởng doanh thu trên 15% và tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Masan MEATLife (MML) phấn đấu doanh thu từ thịt đóng góp 20% trong tổng doanh thu thuần hợp nhất và xây dựng nền tảng sản phẩm thịt chế biến để tạo ra giá trị gia tăng. Thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ vừa phải và có tiềm năng tăng mạnh nếu việc tái đàn được đẩy nhanh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

masan group co ke hoach chao ban rieng le 999 von va esop 05
MML có kế hoạch doanh thu từ thịt đóng góp 20% tổng doanh thu thuần hợp nhất. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Masan Resources (MSR) sẽ tập trung hoàn thành việc tích hợp HCS để trở thành nhà chế biến sản phẩm vonfram cận sâu (midstream) giá trị gia tăng trên toàn cầu, qua đó giảm bớt rủi ro biến động giá vonfram theo chu kỳ hàng hóa.

Masan Goup cũng có kế hoạch tăng vốn từ chào bán riêng lẻ và phát hành ESOP. Cụ thể, Tập đoàn có kế hoạch chào bán tối đa 9,99% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tính theo vốn điều lệ hiện tại là gần 117 triệu cổ phần mới) cho không quá 5 nhà đầu tư là các tổ chức và không phải là công ty con; không phải là công ty mà có chung công ty mẹ với Công ty. Đợt chào bán riêng lẻ này sẽ không phát hành cho chỉ 1 nhà đầu tư.

Thời điểm phát hành trong năm 2020 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

HĐQT trình cổ đông xem xét phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), thực hiện trong năm 2020 hoặc trước tháng 5 năm 2021. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương đương hơn 5,8 triệu cổ phiếu). Mức giá dự kiến là 10.000 đồng/cp, không đề cập tới việc hạn chế chuyển nhượng.