CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) vừa công bố BCTC quý I/2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt 973 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với giá vốn hàng bán giảm hơn 19% về mức 811 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận của công ty tăng 40% so với cùng kỳ nên gần 162 tỷ đồng.

Trong quý I, doanh thu về hoạt động tài chính của DRC đạt 13 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 30% về mức hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 87 và 18 tỷ đồng cũng tăng lần lượt 29% và 23% so với Q1/2023.

Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế của DRC ở đạt 58 tỷ đồng cao gấp đôi với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản chi phí, Cao su Đà Nẵng ghi nhận lãi ròng đạt 49,2 tỷ đồng, cũng tăng gần 2 lần so với quý I/2023.

Một công ty cao su báo lãi gấp đôi trong quý đầu năm
Ảnh minh hoạ

Năm 2024, DRC đặt kế hoạch kinh doanh đạt 5.151 tỷ đồng doanh thu thuần và 228 tỷ đồng lãi ròng. Với kết quả quý I/2024, DRC đã hoàn thành 21% cả về kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 4.495 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ và hoàn thành 89% so với kế hoạch; và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 246 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 93% so với kế hoạch năm 2023.

Doanh nghiệp cũng đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại TP. Đà Nẵng. Theo đó, Cao su Đà Nẵng cho biết sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp rút ngắn thời gian, phấn đầu hoàn thành dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm” trong quý IV/2024; đánh giá khả thi, đẩy nhanh tiến độ dự án “Nhà máy sản xuất lốp công suất 4 triệu lốp PCR/năm và 1 triệu lốp TBR/năm”; tích cực làm việc với ngân hàng, khai thác nhiều nguồn vốn ưu đãi, tiết kiệm chi phí lãi vay, giảm chi phí tài chính để chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án.

Các tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029… vẫn chưa được công bố chi tiết.