Ngày 30/8 tới đây, CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (Mã ECI - HNX) sẽ họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 nhằm thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cũng như bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS.

Theo tài liệu vừa được công bố, HĐQT ECI dự trình ĐHCĐ thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gồm phát hành 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu (tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 700 tỷ đồng) cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (phương án cũ là 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 42 triệu cổ phiếu riêng lẻ).

Thời gian dự kiến trong năm 2022 - 2023.

Số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động và M&A các doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả như: Mua 55% cổ phần của CTCP Phát triển Nghỉ dưỡng ngoại ô (vốn điều lệ 250 tỷ đồng); mua 100% cổ phần của CTCP Ô tô Thành An Long Biên (vốn điều lệ 26 tỷ đồng); mua 100% cổ phần của CTCP Đầu tư Năng lượng xanh.

Được biết trên thị trường, khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của ECI chỉ 1,76 triệu đơn vị (được nắm giữ bởi 98 cổ đông - ghi nhận tại báo cáo ĐHCĐ thường niên 2022) và gần như không xuất hiện giao dịch. Vốn điều lệ của công ty tính đến hết quý II/2022 chỉ vỏn vẹn 18,6 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu ở mức 36,5 tỷ (trong đó có gần 15,3 tỷ lợi nhuận chưa phân phối). Tổng tài sản cũng chưa đến 50 tỷ đồng.

Quý II vừa qua, công ty báo doanh thu đạt 17,2 tỷ đồng và lãi sau thuế 970 triệu.

Với quy mô tài chính khiêm tốn như trên, việc ECI sẽ huy động vốn từ nguồn nào để phát hành cả trăm triệu cổ phiếu tăng vốn đang là câu chuyện được nhà đầu tư quan tâm lúc này.

Trước đó hồi cuối tháng 5/2022, HĐQT ECI cũng đã thông qua phương án phát hành 1,23 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 70%. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời điểm sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Cũng tại cuộc họp tới, đại hội cũng sẽ thực hiện bầu thay thế 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm soát.

Trước đó ngày 2/8, ông Sử Duy Bin và bà Nguyễn Thúy Hạnh đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT; bà Tạ Thị Thanh Huyền xin từ nhiệm thành viên Ban Kiếm soát hồi tháng 5/2022.

DIG muốn mua 22,5 triệu cổ phần một công ty con do DIC Phương Nam nắm giữ để cấn trừ nợ