Gần đây, NHNN đã ban hành Quyết định về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán: SHB). Theo đó, văn bản được công bố đã chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) lên hơn 26.600 tỷ đồng.

Đồng thời, trong năm 2022, thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ lần thứ 30, SHB sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng.

Như vậy, với chấp thuận của NHNN, SHB có vốn điều lệ mới là hơn 26.600 tỷ đồng, đây cũng là kết quả phát hành đã được Ủy ban chứng khoán xác nhận trước đó; tương ứng với số cổ phiếu đã được HOSE chấp thuận niêm yết bổ sung và đã đưa vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022, SHB sẽ nâng vốn điều lệ lên mức hơn 36.400 tỷ đồng, dự kiến đứng trong Top 3 ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ.

Theo đó, SHB đã hoàn thiện hồ sơ trình NHNN phương án tăng vốn điều lệ mà ĐHCĐ năm 2022 thông qua bao gồm 3 phương án.

Đầu tiên là chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu.

Tiếp đến tới chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:20 với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu

Cuối cùng là chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 45,12 triệu cổ phiếu mới.