CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (Mã chứng khoán: NVL) vừa thông báo sẽ phát hành cổ phiếu tỷ lệ 24,5% cho cổ đông hiện hữu, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 245 cổ phiếu mới.

Với gần 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, NVL dự phát hành hơn 477 triệu cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 và sau 45 ngày kể ngày được UBCKNN chấp thuận phát hành. Nếu phát hành thành công, dự kiến vốn đều lệ sẽ tăng từ 19.498 tỷ lên 24.275 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2021, NVL đã phát hành hơn 456 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành là 31%, để trả cổ tức và tăng vốn.

Sang đến đầu năm 2022, NVL tiếp tục tăng vốn thông qua việc phát hành 19 triệu cổ phiếu ESOP theo mệnh giá.

Trong quý II/2022, Novaland đã nhận được 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư Warburg Pincus. Đây cũng là lần huy động vốn có quy mô lớn thành công tiếp theo của Novaland với các nhà đầu tư quốc tế trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 7/2021.

Novaland (NVL): Lãi quý II/2022 đạt 772 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu gần 50.000 tỷ